Mikä sinua pidättelee?

Tavoitteet tai motivaatio hukassa? Tiimi ei sitoudu, vaikka mitä yrittäisit? Konfliktit syövät luottamusta ja ilmapiiriä? Jos tunteet ja tarpeet eivät tule kuulluiksi, järkipuhe ei auta.  Systeeminen coaching, tiimicoaching ja työyhteisösovittelu parantavat tunnetaitoja, lisäävät niin luottamusta kuin muutosjoustavuuttakin ja siten kasvattavat tulosta.

Esimies, kaipaatko työkaluja psykologisen turvallisuuden tai vuorovaikutuksen parantamiseen? Ota yhteyttä!

Tarvitsetko avaajaa ajatusjumeihisi tai työkaluja tiimisi vuorovaikutukseen?  Varaa maksuton alkukartoitus.

SINULLE

Käytöksesi takana on tunne ja tunteesi takana tarve. 

Etsitkö parempaa elämää, työtä tai parisuhdetta? Pelottaako muutos, etkä tiedä miten tai minne etenisit? Etkö ymmärrä omaasi tai muiden käytöstä? Sinussa on jo kaikki tarvittava tieto ja voima, tarvitset enää vain rohkeutta kohdata ne. 

Systeemisenä coachina tehtäväni on vahvistaa minäpystyvyyttäsi ja auttaa sinua löytämään ratkaisuja voimaannuttavien kysymysten ja keskustelun avulla. Tavoitteena on löytää sinua rajoittavat uskomukset ja olettamukset ja kohdata ne, jotta voit edetä kohti haluamaasi. 

Autan sinua tunnistamaan omat arvosi ja vahvuutesi sekä  kohtaamaan tunteesi ja hyväksymään ne. Opit ymmärtämään omia käytösmallejasi ja niiden vaikutusta itseesi ja muihin sekä suhtautumaan itseeesi myötätuntoisemmin. Coaching lisää myös muutosjoustavuutta ja auttaa selviämään muutoksista tai tekemään haluamiasi muutoksia.  

Olen auttanut esimerkiksi alkoholistin tai narsistin läheisiä, parisuhdekriisissä olevia, yrittäjiä ja uutta uraa miettiviä. Laita rohkeasti viestiä, niin jutellaan lisää, sopisiko coaching juuri sinulle. Alkukartoitus on ilmainen eikä velvoita sinua mihinkään. 


TIIMILLESI 

Ihminen ei vastusta muutosta, hän vastustaa pelkoa. 

Jos ihmisen tunteet ja tarpeet eivät tule kuulluksi, järkipuhe ei auta. Kun käytöksen taustalla olevat tunteet on saatu näkyviin, on paljon helpompaa suhtautua myötätunnolla itseen ja kollegoihin.  

Systeeminen coaching on yksilön, tiimin ja organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioivaa oivalluttamista. Se auttaa näkemään yksilön toimien vaikutusta muihin osapuoliin  sekä tuo esiin totuttuja toimintamalleja, klikkejä ja vuorovaikutusverkostoja. Kun ne saadaan näkyviksi, voidaan niitä myös yhdessä parantaa.

Muutoksen keskellä systeeminen coaching edistää laadukasta vuorovaikutusta ja yhteistyökykyä, lisää resilienssitaitoja, kirkastaa tavoitteita sekä muuttaa ne konkreettisiksi suunnitelmiksi. Tiimi- ja in-house coaching toimivat sujuvan muutoksen ajureina ja parantavat työhyvinvointia.

Jos käsittelemättä jääneet erimielisyydet syövät luottamusta, ilmapiiriä ja työmotivaatiota, on työyhteisösovittelu erinomainen keino rakentavan vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden palauttamiseen. 

Oikea aika pysähtyä on juuri silloin, kun tuntuu ettei mitenkään ehtisi. Ota siis yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten lähdemme parantamaan keskinäistä luottamustanne.