Lisää yhteistyökykyä yritykseesi

 Jos työhyvinvointi sakkaa tai konfliktit syövät ilmapiiriä, taustalla on aina vuorovaikutusongelma. Kun tunteet ja tarpeet eivät tule kuulluiksi, järkipuhe ei auta.  Siksi uskomukset ja olettamukset on tärkeä saada näkyviksi.  Systeeminen coaching ja työyhteisösovittelu parantavat tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Ne lisäävät niin luottamusta kuin muutosjoustavuuttakin ja siten kasvattavat hyvinvointia ja tulosta.

Kaipaatko työkaluja tiimisi vuorovaikutuksen parantamiseen tai oman työsi sparrailuun? 

Maksuton 30 min konsultointi

SINULLE

Käytöksesi takana on tunne ja tunteesi takana tarve. 

Pelottaako muutos, etkä tiedä miten tai minne etenisit? Etkö ymmärrä omaasi tai muiden käytöstä? Sinussa on jo kaikki tarvittava tieto ja voima, tarvitset enää vain rohkeutta kohdata ne. 

Systeemisenä coachina tehtäväni on vahvistaa minäpystyvyyttäsi ja auttaa sinua löytämään ratkaisuja voimaannuttavien avulla. Tavoitteena on löytää sinua rajoittavat uskomukset ja kohdata ne, jotta voit edetä kohti haluamaasi. 

Autan sinua tunnistamaan omat arvosi ja vahvuutesi sekä  kohtaamaan tunteesi ja hyväksymään ne. Opit ymmärtämään omia käytösmallejasi ja niiden vaikutusta itseesi ja muihin sekä suhtautumaan itseesi myötätuntoisemmin.   

Olen auttanut kymmeniä esihenkilöitä, yrittäjiä ja  vaativissa asiantuntijatehtävissä toimivia. Laita rohkeasti viestiä, niin jutellaan lisää, sopisiko coaching juuri sinulle. Alkukartoitus on ilmainen eikä velvoita sinua mihinkään. 


TIIMILLESI 

Ihminen ei vastusta muutosta, hän vastustaa pelkoa. 

Systeeminen coaching on yksilön, tiimin ja organisaation tarpeet ja tavoitteet huomioivaa oivalluttamista. Se auttaa näkemään yksilön toimien vaikutusta muihin osapuoliin  sekä tuo esiin totuttuja toimintamalleja, klikkejä ja vuorovaikutusverkostoja. Kun ne saadaan näkyviksi, voidaan niitä myös yhdessä parantaa.

Muutoksen keskellä systeeminen coaching edistää laadukasta vuorovaikutusta ja yhteistyökykyä, lisää resilienssitaitoja ja erilaisuuden ymmärtämistä, kirkastaa tavoitteita sekä muuttaa ne konkreettisiksi suunnitelmiksi. 

Jos käsittelemättä jääneet erimielisyydet syövät luottamusta, ilmapiiriä ja työmotivaatiota, on työyhteisösovittelu erinomainen keino rakentavan vuorovaikutuksen ja psykologisen turvallisuuden palauttamiseen. 

 Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä, miten lähdemme parantamaan yhteistyötaitojanne.