SOVITTELULLA SOLMUT AUKI

Mitä jos muuttaisitte ilmapiirinne avoimeksi, turvalliseksi ja keskustelevaksi?

Missä on ihmisiä, on ristiriitoja. Työyhteisön erimielisyydet sinällään eivät ole huono asia. Parhaimmillaan ne synnyttävät luovaa kitkaa, jossa eri näkökulmat rikastavat lopputulemaa. Tällöin kiivaskin keskustelu tuntuu turvalliselta ja kun se on ohi, ovat kaikki valmiita sitoutumaan päätökseen.

Koska pelkäämme toisten reaktioita, erimielisyydet kuitenkin saattavat jäädä käsittelemättä ja paisua konflikteiksi. Hoitamattomat konfliktit jättävät jälkeensä kielteisiä tunteita, kuppikuntia ja tulevat kalliiksi sujumattoman yhteistyön ja laskeneen työmotivaation takia. Pelkästään yksi sairaspoissaolopäivä maksaa työnantajalle keskimäärin 300 €, henkilövaihdoksista puhumattakaan. Ratkaisemattomia erimielisyyksiä voivat aiheuttaa mm:

  • Arvo- ja persoonallisuuserot
  • Pelko omasta asemasta 
  • Kyvyttömyys selvittää ongelmat varhaisessa vaiheessa 
  • Sivuutetuksi tai loukatuksi tulemisen tunteet
  • Erot viestintätyyleissä
Työyhteisösovittelu on erittäin kustannustehokas ja yhteisöä voimaannuttava menetelmä hyvän työilmapiirin palauttamiseen. Jopa 90% johtaa osapuolten väliseen sopimukseen. Sovittelussa ei haeta syyllisiä, vaan ratkaisuja. Sovittelu kytkee tarvittaessa työterveyden toimijat ja tukipalvelut työyhteisön ongelmatilanteisiin, mutta ratkaisun avaimet ovat aina konfliktin osapuolilla itsellään. Näin sovittelu prosessina lisää pystyvyysuskoa, auttaa ymmärtämään oman toiminnan näyttäytymisen muiden silmissä ja parhaimmillaan toimii koko yhteisön oppimiskokemuksena. 

Sovittelijana olen empaattinen, analyyttinen ja ratkaisukeskeinen. Kyseenalaistan lempeästi totuttuja ajatuksia, autan ymmärtämään toisten osapuolten näkökulmia ja ohjaan ajatukset kohti sitä hyvää, mikä voisi tulla tulehtuneen ilmapiirin tilalle. Toimin Sovittelutalo -yhteisössä, joten tarvittaessa teen sovittelutyötä myös työparin kanssa.  Sovittelutalosta löydät lisätietoa täältä

Sovitteluprosessi on muokattavissa tapauskohtaisesti, alla olevaa kuvaa noudatellen.  Klikkaa kuvaa saadaksesi sen suuremmaksi.