Työstäni sanottua

Työyhteisösovittelu ihmiskeskeisen organisaatiokulttuurin työkaluna

"Työyhteisösovittelu vahvistui oivalliseksi työkaluksi edistää ja vahvistaa organisaatiomme kulttuuria, tavoitteellisesti, ihmislähtöisesti ja oivaltaen. Halusimme työyhteisösovittelun avulla varmistaa, että asioiden hoitamisen lisäksi luomme tulevaisuuteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja puheeksi oton tapoja.

Sarin proaktiivinen ja ammattimainen ote teki yhteistyön sujuvaksi ja mutkattomaksi. Hänen tapansa käsitellä asioita vahvisti luottamuksellista ilmapiiriä ja saimme työyhteisösovittelun prosessista enemmän irti kuin mitä olimme osanneet alussa ajatella. Vaikka näitä asioita ei kukaan työpöydälleen toivo, niin tiedän kenelle soitan jos/kun työyhteisösovittelua organisaatiossani tarvitaan. Lämpimät kiitokset Sarille avusta ja tuesta."

HR-johtaja, teollisuusalan yritys

Uutta intoa myyntityöhön

"Asiakaskontaktoinnin aloittaminen tuntui todella vaikealta ja myyntityö oli täysin jumissa. Paine tulevaisuudesta alkoi ahdistaa ja olin alamaissa. Silloin onneksi löysin sinut LinkedInistä ja pääsin coachaukseesi.

Pidin kovasti rauhallisen asiallisesta tavastasi coachata. Kuuntelit kärsivällisesti polveilevaa ajatuksenjuoksuani ja poimit sieltä aina juuri sen oleellisimman, asian keskeisen ytimen eteeni ihmeteltäväksi ja tunnistettavaksi ja eteenpäin tutkiskeltavaksi. Autoit hienosti näkemään syitä ja seurauksia, motiiveja ja sijaistoimintoja ja löytämään itselleni sopivan ja innostavan tavan toimia.

Tunnistin itsessäni tarpeen yhteistyöhön tavalla, jota en aikaisemmin ollut ollenkaan tiedostanut. Mieliala ja innostus nousivat niin, että varmasti sinäkin sen muutoksen huomasit selvästi, viikko toisensa jälkeen. 

Kun lopetimme, olin täynnä virtaa ja täydessä vauhdissa uudenlaisten toimintatapojeni kanssa. Kiitos sinulle erinomaisesta coachauksesta. Se toimi juuri niin kuin pitääkin, eli auttoi minua ajattelemaan paremmin. Olit juuri sellainen kumppani, jota tarvitsin päästäkseni taas vauhtiin!"

Hanna T., johdon konsultti

Parempaa vuorovaikutusta ja rohkeutta esihenkilönä toimimiseen

Sain myös itse parhaan palautteen, kun johdettavani sanoi, että meidän tiiminvetäjä-palaverien ja näiden koulutuskertojen takia hän kokee ensi kertaa pitkän uransa aikana, että hänellä on kollegoja ja työkavereita meillä."

"Valmennuksesi antoivat meille paljon tiiminä. Autoit ymmärtämään yhteisten pelisääntöjen ja haasteellisiin tilanteisiin puuttumisen merkityksen koko työyhteisön hyvinvoinnille. Tärkeää oli myös saada meille tiiminvetäjille yhteistä aikaa ja tilaa reflektoida omaa yhteistyötämme.

Maria, tiiminvetäjä tuotantoyrityksessä