Elämän pulmatilanteisiin

TUNNE- JA TARVEKESKEINEN MUUTOSVALMENNUS

Etsitkö uutta suuntaa elämällesi, jumitat vanhoissa, haitallisissa ajatusmalleissa tai huomaat ajautuvasi kerta toisensa jälkeen toistamaan samaa kaavaa? Etkö millään pysty priorisoimaan tekemisiäsi, vaikka tietäisit, mikä olisi sinulle hyödyksi? Vaivaako huijarisyndroma tai koetko häpeää, joka kuuluisi jollekin toiselle

Ammatticoachina autan sinua kohtaamaan tunteitasi ja tarpeitasi, vahvistamaan minäpystyvyyttäsi sekä löytämään ratkaisukeskeisiä toimintatapoja muutokseen. 

Saat matalalla kynnyksellä apua erilaisiin elämän pulmatilanteisiin. Jo pari tapaamiskertaa auttaa sinua ymmärtämään syyt toimintasi taustalla sekä voimaannuttaa sinut toimintaan.  

OMIEN ARVOJEN KIRKASTAMINEN

Omien arvojen pohtiminen tulee yleensä ajankohtaiseksi elämän risteyskohdissa. Arvot kuvaavat niitä asioita, joita pidämme elämässä tärkeimpinä. Kun arvosi ohjaavat toimintaasi, tulee elämästäsi syvempää ja mielekkäämpää.

Tuen sinua arvojesi kirkastamisessa erilaisten työkalujen, voimaannuttavan keskustelun ja kysymysten avulla. 

Arvotyöskentelystä on apua, kun joku asia "ei vain tunnu oikealta", olet rakentanut koko identiteettisi työminäsi varaan tai haluat esimerkiksi vaihtaa ammattia. 

VAIKUTTAVA JOHTAJA

Tärkeimmät tekijät  esihenkilötyössä onnistumisessa ovat itsetuntemuksesi ja oma ihmiskäsityksesi. 

Valmennuksessa pohdimme yhdessä  esihenkilötyöhön liittyviä asenteitasi,  odotuksiasi  ja tavoitteitasi ratkaisukeskeisellä asenteella. 

Autan sinua katsomaan peiliin: ymmärtämään toimintasi taustalla olevia uskomuksia ja olettamuksia ja sitä, miltä toimintasi saattaa näyttäytyä johdettaviesi silmin. 

Tuen sinua myös omasta jaksamisestasi, rajoistasi ja ajankäytöstäsi huolehtimisessa, lempeästi mutta tavoitteellisesti.